You are currently viewing Правилно поставяне на занамената

Правилно поставяне на занамената

Знамето на Република България е национален символ, който изразява независимостта и суверенитета на българската държава.

ФОРМА, ЦВЕТОВЕ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Знамето има правоъгълна форма и е трицветно, състои се от еднакви по размер бяло, зелено и червено полета, подредени водоравно /хоризонтално/ едно под друго.
При поставяне във вертикално положение, цветовете трябва да са подредени от ляво на дясно в същата последователност – бяло, зелено,червено, гледано срещу знамето.

ПОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ

Националното знаме е постоянно издигнато на сградите на Народното събрание, Президентството, Министерски съвет, министерствата и другите държавни учреждения, на Конституционния съд и на органите на съдебната власт, на Българската народна банка, Българската национална телевизия, на Българското национално радио, на общините, районите и кметствата, на държавните и общинските училища, контролно-пропускателните и митническите пунктове, българските дипломатически и консулски представителства, пристанищата, железопътните гари и аерогарите, сградите на вероизповеданията, на сградите и частите на Българската армия и на корабите на Военноморския флот.

Националното знаме се поставя и в предната част вдясно на превозните средства и на предната мачта на плавателните съдове, когато там се намират президентът на републиката, вицепрезидентът, председателят на Народното събрание или министър-председателят, на морските и речните кораби и други плавателни средства, вписани в корабните регистри на българските пристанища, както и върху превозните средства на българските дипломатически и консулски представители при условията, определени от международните договори и обичаи.

Националният флаг се издига временно на сградите, където се провеждат сесии на Народното събрание или заседания на общинските съвети, международни конференции или съвещания, общонационални или международни спортни и други състезания от национално значение, през времетраенето им.

Поставяне на националното знаме със знамето на друга държава

При издигане на националното знаме заедно със знамето на друга държава, националното знаме се поставя от лявата страна, гледано срещу знамената.

Поставяне на няколко знамена – нечетен брой

При издигане на националното знаме със знамената на други държави и общият им брой е нечетен, знамето на Република България се поставя в средата.

Знамената се подреждат на еднаква височина по азбучен ред.

Поставяне на няколко знамена четен брой

националното знаме се поставя в началото и в края на реда, ако общият брой на знамената е четен.

Знамената се подреждат на еднаква височина по азбучен ред.

Поставяне на знамето при официален повод

При официални посещения в Република България на държавен глава, министър-председател, ръководител на парламент или на правителствена или парламентарна делегация на чужда държава почетно място се дава на знамето на съответната чужда държава, което се поставя от лявата страна, гледано срещу знамената.

Поставяне на знамето при обявен траур

При обявен траур националното знаме се спуска наполовина на носещото тяло.